FASTIGHETS OCH BOSTADS FÖRSÄLJNINGSVILLKOR:

Vår förmedlingsprovision är 4,27 % av köpesumman (inkl. moms 22 %), vår minimiprovision är dock 1 952 € (inkl. moms 22 %).

INGA AFFÄRER, INGA KOSTNADER.

Arvode består av reklamkostnader, dokumentering, fotografering av försäljningsobjekt, uppvisningar i fönstret, på våra Internet sidor, samt alla uppvisnings,- reskostnader, kundmöten och köpebrev. Förutom detta sköter vi också redovisning av överlåtelseskatt och anmälning till skattemyndigheterna och disponent. Vid fastighetsköp arrangerar vi ett köpvittne (köpvittnets kommission är ca 77€ och den betalas gemensamt av köparen och säljaren). Vid behov kan vi rekommendera en pålitlig besiktningsman. Som en oberoende fastighetsbyrå kan vi erbjuda individuella tjänster till rimligt pris. Vi skräddarsyr våra tjänster efter kundens behov, om ni vill kan ni tex. sälja via oss utan allmän annonsering och uppvisningar.

BOKFÖRING TJÄNSTER:

I vår bokföringsbyrå erbjuder vi följande tjänster:

 • Bokföring
 • Bokslut osv.
 • Löneräkning
 • Lagstadgade anmälningar
 • Fakturering och betalningsuppföljning
 • Rådgivning
 • Skatte råd osv.
 • Budgetering
 • Raporter
 • Projekt uppföljning
 • Företagens grund rådgivning
 • Konsultering och skolning
Av våra tjänster debiterar vi enligt avtal t.e.x. timme kostnader eller fastlagda månands avgifter.